Thursday
15.11.2018
21:46
Welcome Guest
RSS
 
P C E L A R S T V O
Main Registration Login
Site menu

News topics
kosnice [13]
vrste kosnica
pcele [1]
vrste pcela
medonosno bilje [0]
korisni saveti [20]

Main » 2009 » April » 18 » Metode borbe protiv varoe
Metode borbe protiv varoe
10:31

Varoa, krpelji i kako ih uhvatiti

(Objavljeno u časopisu »Pčelar«, broj 9/2000, strana406.)

 

Ovde je predstavljen metod za uništavanje 95% krpelja u košnici.

Metod su razvili sledeći autori: Johan Calis*, Joor Beetsma*, Willem Jan Boot*, Jan van deen Eijnde**, Aad de Rujiter** i Sjef van der Steen**.

Ovaj metod je nazvan metod trutovskog legla. Na prvi pogled izgleda da se radi o metodu koji zahteva dosta rada. Međutim, dodatni radovi su potrebni samo nedelju dana pre veštačkog rojenja kada se svo leglo iz jedne košnice prebacuje u drugu. Ostatak aktivnosti je identičan podeli društava pri rojenju.

Varoa može da postane rezistentna posle dugotrajnog tretiranja fluvalinatom (Apistanom i drugim hemijskim sredstvima). Uz to ova sredstva se akumuliraju u medu, vosku i propolisu. Metode zasnovane na hvatanju varoe u zatvorenom leglu u osnovi zahtevaju više rada u odnosu na akaricidne tretmane.

Objedinjavanjem, metoda hvatanja varoe u zatvorenom leglu i prevencije rojenja u mnogome umanjuju ovaj nedostatak. U osnovi, višak rada se sastoji samo u prebacivanju trutovskog legla, ali kao rezultat imamo pčelinje proizvode bez akaricidnih ostataka.

Uvod

Varoa se najčešće nalazi u trutovskom leglu. Prisustvo krpelja u zatvorenom trutovskom leglu nije ništa novo, ustvari, to je bio prvi metod korišćen u borbi protiv varoe. S obzirom na to da se neki krpelji razvijaju i u radiličkom leglu ovaj metod je bio relativno neefikasan pa se prešlo na korišćenje drugih metoda.

Varoa se razmnožava u ćelijama legla. Istraživanja na Univerzitetu u Wageningenu su pokazala da varoa dvanaest puta više ulazi u trutovske, nego u radiličke ćelije. Zato, ako se stvori situacija da se svi krpelji nalaze na pčelama (a ne i u leglu) moguće je zarobiti visok procenat varoe parom ramova sa trutovskim leglom. Zatvaranje krpelja u košnicama, koje ne poseduju leglo, izuzev ramova sa trutovskim ćelijama je veoma efikasno. Period bez legla je od suštinske važnosti za ovaj metod, jer će krpelji, koji su svi na pčelama, biti pohvatani u trutovskim ćelijama. Ovaj princip se koristi u biološkoj kontroli krpelja.

 

Pretpostavke

- Moguće je u košnici bez legla zatvoriti dovoljan broj krpelja korišćenjem 500 ćelija trutovskog saća na 1 kg pčela.

- Varoa ne ulazi u ćelije legla prvih sedam dana pošto je matica zanela jaja. Ramovi sa leglom mogu u tom periodu biti prebacivani između društava bez rizika od prenošenja varoe.

- Za uspešno odgajanje trutovskog legla potreban je najmanje jedan plodišni nastavak sa leglom.

 

Hvatanje varoe u rano proleće

Za vreme prvog prolećnog pregleda, postavlja se ram sa trutovskom satnom osnovom u sredinu legla. Ovaj ram se vadi kada je većina trutovskih ćelija zatvorena. Pre perioda rojenja jedan trutovski ram trebalo bi da bude uvek prisutan u košnici. Na ovaj način trutovski ram će se brzo izgraditi i kontrolisaće se inficiranost varoom. Istraživanjem na Univerzitetu Wageningen je utvrđeno da je populacija krpelja stabilna i nije sposobna za ekspanziju.

Hvatanje u sezoni rojenja

U ovom delu opisa radiće se sa dva društva. Aktivnosti uključuju stvaranje situacije bez legla u jednoj košnici i podele društva iz druge košnice radi prevencije prirodnog rojenja. Rezultat su tri društva osigurana od rojenja i oslobođena varoe.

Društvo bez legla: Uzeti svo radiličko leglo iz društva 1 i prebaciti ga u društvo 2. Rezultatje da su svi krpelji u društvu 1 ostali na pčelama i da se sada mogu pohvatati jednim zalegnutim trutovskim ramom (stadijum legla jaja-larve).

Nedelju dana ranije u košnicu je stavljen ram sa izvučenim trutovskim saćem. Ovaj ram ostaje u košnici da se u njega pohvata varoa. Dva dana pre nego što će ćelije biti zatvorene krpelji ulaze u njih. Vremenom, novo radiličko leglo prve košnice postaje spremno za zatvaranje, ali su u tom trenutku svi krenuli već zarobljeni u zatvorenim trutovskim ćelijama. Kada je zatvoreno dovoljno trutovskih ćelija (500 na kg pčela) ram se vadi, otvara i izbacuju se lutke sa varoom.

Društvo koje se deli: U trenutku kada drugo društvo dobija leglo iz prvog društva dodaje se jedan ram sa trutovskim ćelijama u sredinu legla drugog društva, a u posebno telo koje je odvojeno matičnom rešetkom od drugog društva postavljaju se ramovi prvog društva. Posle nedelju dana pravi se veštački roj sa starom maticom, pčelama sa šest do sedam ramova (stresu se pčele) i trutovskim ramom. Po zatvaranju trutovskog rama, ram se vadi, otklapa, čisti se od lutki sa varoom i na taj način roj je oslobođen parazita. Osnovno društvo (2) je bez matice i ono će odgajiti sopstvenu maticu jer ima leglo u svim fazama razvoja. Ovo može da bude idealna prilika da se ubaci mlada matica. U daljem periodu iz društva (1) će se uzimati trutovski ramovi sa jajima i larvama. Dva rama sa trutovskim leglom se prebacuju iz društva (1) u društvo (2) sa pauzom od jedne nedelje. Kada su ovi ramovi zatvoreni, vade se, čiste od lutki i time je borba protiv varoa u društvu (2) završena.

Metod i njegove sekvence

Uslovi za uspešno korišćenje ovog metoda:

- Jaka društva: početkom proleća društva treba da imaju najmanje jedno telo i jedan nastavak s pčelama. (Verovatno se misli na LR košnicu. Primedba ured.)

- Potrebna su dva trutovska rama po društvu. Treba kupiti trutovske osnove i sa njima ožičiti jedan normalni plodišni ram. Najbolje je imati armiranu osnovu zbog otklapanja trutovskih ćelija i izbacivanja larvi.

Izimljavanje pčela

U toku aprila vrši se pregled pčela. Jaka društva treba formirati spajanjem dva slabija.

Stavljanje trutovskih ramova, kontrola i njihovo čišćenje

1. Potrebno je trutovskim osnovama ožičiti normalni plodišni ram.

2. Pčele će izvlačiti iz satne osnove trutovske ćelije.

3. Pri testiranju uočava se da su trutovske ćelije izgrađene i zatvorene posle dve nedelje. Ponekad to traje duže. Dobroje potsetiti se stadijuma u razvoju truta: tri dana jaje, sedam dana larva i četrnaest dana lutka.

4. Na trutovskom ramu moguće su tri situacije:

a) prazan ram ili ram sa tek zanetim jajima. Ovakav ram može da stoji tri nedelje u košnici.

b) Jaje i larve postoje. Ovakav ram može da stoji dve nedelje.

c) Leglo u svim stadijumima. Momenat izlaska trutova iz ćelija se može izračunati na osnovu trenutka stavljanja rama u košnicu i informacija dobijenih ranijim pregledima. Ukoliko se nađu prve zatvorene trutovske ćelije ram može ostati još jednu nedelju, ali ga apsolutno ne držati duže ili će se ovaj metod hvatanja krpelja završiti neuspehom.

5) Proceniti ili izbrojati broj zatvorenih trutovskih ćelija. Dobro je zapisati stanje ćelija u okvirima plodišta u beležnicu.

6) Kako ukloniti larve i lutke iz poklopljenih ramova? Predlaže se sledeće: Otvoriti ćelije viljuškom za otklapanje, istresti larve napolje, oprati ćelije vodom, osušiti i koristiti ponovo. Ostatke lutki bi trebalo isprati iz saća mlazom vode, a trutovsko saće čuvati suvo do ponovne upotrebe da bi se sprečio rast gljiva.

Hvatanje varoe u rano proleće

1) Za vreme prvog pregleda ram sa trutovskom osnovom se stavlja u sredinu legla. Preporučljivo je obeležiti ram i napisati broj košnice na njemu.

2) Kada su ćelije rama poklopljene on mora da bude uklonjen, a stavlja se drugi ram. Izvađeni ram se otklapa, larve se uklanjaju čiste, ram se suši itd. U toku ovog perioda potrebno je da jedan trutovski ram uvek bude u košnici.

3) Trutovski ram treba držati u košnici od početka sezone rojenja.

Hvatanje varoe tokom sezone rojenja

- Prvo treba odabrati datum kada će se veštačko rojenje vršiti.

- Najmanje nedelju dana pre tog datuma staviti matičnu rešetku između dva plodišna nastavka s tim da matica ostane u donjem.

Radovi po nedeljama

Nulta nedelja:

Čist trutovski ram (A) se stavlja u društvo (1). Zavisno od razvoja postojećeg trutovskog rama moguće ga je izvaditi ili ostaviti zajedno sa ramom (A). Važno je da se novoubačeni ram (A) zalegne, pa ga zato treba staviti u sredinu legla. Dobro je imati jedan zalegnuti trutovski ram u slučaju rojenja. Sa zalegnutim trutovskim ramom može se pohvatati varoa u roju.

Prva nedelja:

- Zatvoreni med može da se iscedi.

- Društvo (1). Ukloniti svo leglo iz društva (1) i prebaciti ga u društvo (2) izuzev trutovskog rama (A). Proveriti da li je ranije stavljen trutovski ram spreman za vađenje, čišćenje itd. Ovom društvu dodati ramove sa praznim saćem i utvrditi da li ima dovoljno ramova sa praznim saćem za unošenje nektara (pčele nemaju drugog posla). Trutovski ram (A) je ostavljen da bi se pomoću njega uhvatili krpelji sa pčela.

- Društvo (2). Svo leglo iz društva (1) se prebacuje u društvo (2). Ovo se radi iznad matične rešetke da bi se matica lakše pronašla sledeće nedelje.

Bilo koji ranije postavljeni trutovski ram treba pregledati da bi se utvrdilo da li je spreman za vađenje. Jedan prazan trutovski ram (B) se stavlja u sredinu legla ispod matične rešetke.

Druga nedelja:

- Društvo (1). Ukloniti zatvoreni trutovski ram (A) čime se završava borba protiv varoe u društvu (1). U ovom društvu više nema opasnosti od prirodnog rojenja.

- Društvo (2). Prvo se pregleda trutovski ram postavljen prethodne nedelje. Ako ram ne sadrži dovoljno ćelija sa svežim jajima onda treba odložiti naredne aktivnosti.

- Napraviti veštački roj od društva (2).

- Kada se napravi veštački roj sa stresenim pčelama od sedam do osam ramova i starom maticom, treba prebaciti društvo na drugo mesto (6 km) da se pčele izletnice ne vrate u staru košnicu.

- Trutovski ram (B) ide sa rojem, ali ne i leglo. Društvo (2) je sada obezmatičeno, tako da će matičnjaci biti izgrađeni. Zavisno od situacije ranije stavljeni trutovski ram može biti uklonjen.

Treća nedelja:

- Društvo (1). Staviti prazan trutovski ram (C).

- Veštački roj ukloniti, zatvoren trutovski ram (B) očistiti od varoe, čime je završeno uklanjanje varoe u ovoj košnici.

Četvrta nedelja:

- Društvo (1). Prebaciti zaležen ram (C) u društvo (2). Staviti novi trutovski ram (D).

- Društvo (2). Posle trinaestog dana pojaviće se nova matica (ili će biti ubačena mlada matica),

Staviti ram (C) iz društva (1). Za vreme sledeće nedelje izaćiće poslednja pčela iz starog legla.

Peta nedelja:

- Društvo (1). Prebaciti zaleženi trutovski ram (D) u društvo 2.

- Društvo (2). Trutovski ram (C) se uklanja i čisti, a ubacuje se ram (D) iz društva (1).

Šesta nedelja:

Društvo (2). Ukloniti i očistiti ram (D).

Društvo 1

 

Staviti ram sa trutonskom osnovom (ram A)*

Larve su prisutne u ćelijama

 

Stavitiram sa trutovsko m osnovom (ram C)*

Staviti ram sa trutovsko m isnovom (ram D)*

 

 

 

 

 

Prebaciti svo leglo u društvo 2, trutovski ram (A) ostaje

Izvaditi, očistiti

ram (A)++

 

 

 

 

 

Društvo 2

 

 

 

Ubaciti svo leglo iz društva1, postaviti matičnu rešetku, matica je u donjem nas-tavku

 

 

 

 

 

Staviti trutonski ram iz društva 1 (ram C)*

 

Staviti trutovski ram iz društva 1 (ram D)*

 

 

 

 

 

Staviti

ram sa trutovskom osnovom (ram B)*

Izvođenje matice?

 

Izvođenje matice?

 

Izvođenje

matice?

 

Izvaditi, očistiti

Ram (C)++

 

izvaditi. očistiti ram

(D)++

 

Roj formiran od

društva 2

 

 

 

 

 

Formirati veštački roj od društva 2 sa maticom i trutovskim okvirom (B) ali bez legla

Izvaditi, očistiti ram (B)++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulta nedelja

 

Prva

nedelja

Druga nedelja

 

Treća nedelja 

Četvrta nedelja

 

Peta nedelja

Šeta nedelja

 

 

* Kada je unos nektara u toku, ram ubaciti u sredinu legla u donji nastavak da ga pčele ne napune medom. Ako je unos manji trutovski ram dolazi u gornji nastavak u sredinu legla.

++ Ram (A) će postati (C) a ram (B) će postati (D)

 

Kontrola efikasnosti

- Društvo (1) i veštački roj

Društvo sa kilogramom pčela može efikasno biti oslobođeno varoe uz pomoć 500 trutovskih ćelija, dok društvo od 5 kilograma zahteva 2500 ćelija. Praktično, ovo znači daje borba protiv varoe kod rojeva efikasna ako se ima 500 ćelija zatvorenog trutovskog legla. Kod društva (1), najveći procenat varoe odlazi u društvo (2) sa kompletnim leglom. Krpelji sa pčela će biti uhvaćeni uz pomoć trutovskog rama koji ostaje u društvu.

- Društvo (2)

U slučaju ovog društva poslednja dva rama koji su zaleženi u društvu (1) i zatvoreni u društvu (2) su od najvećeg značaja za efikasnost metoda. Ako je zatvoreno 2000 trutovskih ćelija problem je rešen. Ukoliko ovaj broj nije dostignut treba staviti trutovske ramove dok leglo nove matice u njima ne bude zatvoreno. Efikasnost će biti određena brojanjem zatvorenih ćelija trutovskog legla.

Kontrola na kraju sezone

- Broj krpelja u košnici (kada postoji leglo) se određuje brojanjem palih krpelja na podnjaču i množenjem tog broja sa 50.

Ako nema više od 10 krpelja dnevno malo je verovatno da će izazvati veću štetu.

Preveli i pripremili:

 Ćurčić Srboljub i Svetlana - Kragujevac

*Univerzitet Wageningen Holandija - katedra za entomologiju,

**Institut za istraživanjs pčela i polinaciju – Ambrosius Hoeve, Hilvarenbeek, Holandija.

 
 

Category: korisni saveti | Views: 2568 | Added by: pcelarstvo | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login form

News calendar
«  April 2009  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Search

Site friends

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0


Copyright PCELARSTVO © 2018